Category

Haberler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Anlatan Eller Belediyeleri Unutmadı

İçişleri Bakanlığı tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 16.08.2006 tarih ve 26261 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliğine’’ göre, büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan engellilerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kurulmasını zorunlu tutmaktadır.

Anlatan Eller olarak Türkiye’deki 81 il belediyesi ve 908 ilçe belediyesinin engellilere dair var olan birimleri, merkezleri, yaptığı çalışmaları ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili olan söylemleri araştırılmıştır.

“Belediyeler ve Engellilere Yönelik Hizmetleri” başlığı altında yapılan bu araştırmada belediyelerin internet siteleri incelenmiş ve araştırılan belediyenin müdürlüklerinin yönetmeliklerine bakılmıştır. Yönetmelikler içerisinde “engelli” kelimesi taranmıştır. Söz konusu anahtar kelime yönetmelik içerisinde yer alıyorsa yapılan çalışmalara bakılmış ve engellilere yönelik hizmet birimi, proje, çalışma ayrı bir birim müdürlüğü / şefliği araştırılmıştır. Belediyenin yönetmelik gereği çalışma hizmeti bulunuyorsa söz konusu belediye araştırma çalışmasına “Engellilere Yönelik Hizmet veriyor.” ibaresi altında araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırılan belediyenin yönetmeliğinde “engelli” kelimesi geçiyor fakat yönetmelikte olmasına rağmen hiçbir çalışma yapmıyorsa söz konusu belediye “Engellilere Yönelik Hizmet vermiyor.” ibaresi altında araştırmaya dahil edilmiştir.

Anlatan Eller tarafından yapılan bu araştırma çalışması belediyelerin toplumun duygusal yönlerini harekete geçirici bakış açısını ve söylemlerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 


İL BELEDİYELERİ VE ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİ

81 il içerisinde 30 Büyükşehir belediyesinin hepsinde Engellilere Yönelik Hizmet verilmektedir. Bu hizmetler farklı daire başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 30 Büyükşehir belediyesinde var olan Engellilere Yönelik Hizmetlerin bağlı olduğu kurum ismi ve o isimle çalışmalarına devam eden belediye sayıları verilmiştir.

BİRİM ADI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SAYISI
Çocuk Yaşlı Ve Engelliler Şube Müdürlüğü 1
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri 1
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü 8
Engelli Koordinasyon Merkezi 1
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 4
Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1
Engelliler Müdürlüğü 1
Engelliler Şube Müdürlüğü 2
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü 2
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 2
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 1
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 2
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 3
Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürlüğü 1

Büyükşehirler haricinde 51 il belediyesi içerisinde 11 il belediyesinde engellilere yönelik farklı birimler altında sosyal hizmetler gerçekleştirilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda 11 il belediyesinde var olan Engellilere Yönelik Hizmetlerin bağlı olduğu kurum ismi ve o isimle çalışmalarına devam eden belediye sayıları verilmiştir. 

BİRİM ADI İL BELEDİYE SAYISI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1
Engelli Hizmetleri Birimi 1
Engelliler Koordinasyon Merkezi 3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2

“TÜRKİYE’DEKİ İL BELEDİYELERİNİN YÜZDE 51’İNDE  ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMET VAR”

81 il belediyesinin içerisinde 40 il belediyesinin web sitesinde engellilere yönelik çalışmalar yapan birim yönetmeliğine veya projeye rastlanmamıştır. 


İLÇE BELEDİYELERİ VE ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER

908 ilçe belediyesinden 107 ilçe belediyesi müdürlük, birim, merkez, hizmet çatıları altında Engellilere Yönelik Hizmet vermektedir. 

Aşağıdaki tabloda 107 ilçe belediyesinde var olan Engellilere Yönelik Hizmetlerin bağlı olduğu kurum ismi ve o isimle çalışmalarına devam eden belediye sayıları verilmiştir. 

BİRİM ADI İLÇE BELEDİYE SAYISI
Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi 1
Engelli Birey Hizmetleri 1
Engelli Danışma Birimi 1
Engelli Destek Birimi 1
Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi 1
Engelli Hakları Birimi 1
Engelli Hakları Danışmanlık Merkezi 1
Engelli Hizmetleri Birimi 12
Engelli Koordinasyon Merkezi 12
Engelli Masası  3
Engelli Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 1
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Bürosu 1
Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi 1
Engelli Yaşam Birimi 2
Engelliler Birimi 5
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezi 3
Engelliler Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampüsü 1
Engelliler İletişim Merkezi 1
Engelliler Koordinasyon Merkezi 3
Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi 1
Engelliler Meclisi 1
Engelliler Merkezi 8
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 1
Engelliler Sarayı 1
Engelliler Şefliği 1
Engelsiz Koordinasyon Merkezi 1
Engelsiz Masa 1
Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi 1
Engelsiz Yaşam Merkezi 10
Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi 1
Gönül Elleri Çarşısı 1
Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu 1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7
Sağlık İşleri Müdürlüğü 2
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2
Sosyal Hizmet ve Yardım Müdürlüğü 1
Sosyal Hizmetler Birimi 2
Sosyal Yardım Hizmetleri 1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 11

908 ilçe belediyesinin içerisinde 737 ilçe belediyesinin Engellilere Yönelik Hizmetlerinin yapıldığı herhangi bir birim adı veya yönetmeliğe rastlanmamıştır. 

64 ilçe belediyesinin web sitesinde ya bilgi bulunamamış ya da web site bağlantısı çalışmamıştır. (Web sitesi yapım aşamasındadır.)

“TÜRKİYE’DEKİ İLÇE BELEDİYELERİNİN YÜZDE 81’İNDE ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMET YOK!”


İL BELEDİYELERİ VE ENGELLİLER GÜNÜ HABERLERİ

81 il içerisinde 30 Büyükşehir belediyesinin hepsinde Engellilere Yönelik Hizmet verilmektedir. Bu hizmetler farklı daire başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.

30 Büyükşehir belediyesinin web sitesinde yer alan haberler bölümü içerisinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne (2019 yılı için) yönelik paylaşılan haberler incelenmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde belediyelerin söylemleri ve günü “kutlama” çerçevesi adı altında ele alıp almadıklarına bakılmıştır. 

30 Büyükşehir belediyesinin içerisinde;

 • 21 belediye kutlama mesajı paylaşmış, 
 • 5 belediye herhangi bir paylaşımda bulunmamış,
 • 4 belediye ise farkındalık çalışması gerçekleştirmiştir. 

Büyükşehirler haricinde 51 il belediyesi içerisinde 11 il belediyesinde engellilere yönelik farklı birimler altında sosyal hizmetler gerçekleştirilmektedir. 

11 il belediyesinin web sitelerinde var olan haberler bölümü içerisinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne (2019 yılı için) yönelik paylaşılan haberler incelenmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde belediyelerin söylemleri ve günü “kutlama” çerçevesi adı altında ele alıp almadıklarına bakılmıştır. 

11 il belediyesi içerisinde;

 • 2 belediye kutlama mesajı paylaşmış,
 • 3 belediye herhangi bir paylaşımda bulunmamış,
 • 6 belediye yaptıkları çalışmaları paylaşmıştır.

“ENGELLİ BİRİMİ OLAN İL BELEDİYELERİNİN YÜZDE 56’SI 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE SADECE KUTLAMA MESAJI PAYLAŞIYOR!”

Engellilere yönelik hizmet veren birimi olmayan 40 il belediyesi içerisinde;

 • 17 belediye kutlama mesajı paylaşmış,
 • 13 belediye herhangi bir paylaşımda bulunmamış,
 • 10 belediye gelecek projelerini paylaşmıştır.

“ENGELLİ BİRİMİ OLMAYAN İL BELEDİYELERİNİN YÜZDE 42.50’Sİ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE KUTLAMA MESAJI PAYLAŞIYOR!”


İLÇE BELEDİYELERİ VE ENGELLİLER GÜNÜ HABERLERİ

907 ilçe belediyesinin web sitesinde yer alan haberler bölümü içerisinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne (2019 yılı için) yönelik paylaşılan haberler incelenmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde belediyelerin söylemleri ve günü “kutlama” çerçevesi adı altında ele alıp almadıklarına bakılmıştır. 

908 ilçe belediyesinden 107 ilçe belediyesi müdürlük, birim, merkez, hizmet çatıları altında Engellilere Yönelik Hizmet vermektedir. 

107 ilçe belediyesinin içerisinde;

 • 52 belediye kutlama mesajı paylaşmış,
 • 21 belediye herhangi bir paylaşımda bulunmamış,
 • 28 belediye yaptıkları çalışmaları paylaşmıştır.

ENGELLİ BİRİMİ OLAN İLÇE BELEDİYELERİNİN YÜZDE 49’u 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE SADECE KUTLAMA MESAJI PAYLAŞIYOR!”

908 ilçe belediyesinin sadece 107’sinde engelli birimi bulunmakta olup; bu 107 belediyenin 52’si sadece 3 aralık dünya engelliler günü kutlama mesajı paylaşıyor.

64 ilçe belediyesinin web sitesine erişim olmadığı için 64 belediyenin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yayınladığı mesajlara ulaşılamamıştır.

737 ilçe belediyesinde doğrudan engellilere yönelik hizmet veren birim yönetmeliği bulunamamıştır. 

737 ilçe belediyesi içerisinde; 

 • 180 belediye kutlama mesajı paylaşmış,
 • 494 belediye herhangi bir paylaşımda bulunmamış,
 • 43 belediye gelecek projelerini aktarmış, farkındalık çalışmalarından, hizmet araçlarından bahsetmiş,
 • 20 belediye engellilere yönelik yaptığı sosyal yardımları paylaşmıştır.

BELEDİYELERİN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖYLEMLERİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili haber paylaşan il ve ilçe belediyelerin haberlerinde sıklıkla kullandığı haber manşetleri aşağıdaki gibidir: 

 • “ Her insan bir engelli adayıdır! ”
 • “ Hayatı paylaşmaya engel yok! ”
 • “ Engellilere moral oluyoruz! ”
 • “ Tohum toprağa, engelli topluma emanettir! ”
 • “ Büyükşehir engellileri unutmadı! ”
 • “ En büyük engel sevgisizliktir! ”
 • “ Engellilere saygı, onlara yaşam sevinci verir! ”
 • “ Engellilerin yanındayız! ”
 • “ Bir gün değil, her gün! ”
 • “ Engelli kardeşlerimizi sahiplenmeliyiz! ”
 • “ Engelli bireyler gönüllerince eğlendi! ”
 • “ Engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik!”

SONUÇ

Özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları problemlere çözümler getirmeyen ve sadece yardım temelli çalışan belediyeler öncelikli olarak katılımcı mekanizmalar kurmalı ve “Engelli bireyler gönüllerince eğlendi.” demekten vazgeçmelidir. 

Kurulan birimler içerisinde, danışma kurullarında, komisyonlarda özel gereksinimli bireyler istihdam edilmedikçe, katılımcı bir yapıdan ve hak temelli çalışmalardan söz edemeyeceğiz. Pek çok kurum ve kişiye örnek olan belediye çalışmaları içerisinde yer alan bu söylemler bir an önce değiştirilmeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün sadece kutlanan bir gün olduğu algısının topluma empoze edilmesinden vazgeçmelidir. 

Hayatın her alanında var olan engellenmiş bireylerin önündeki engelleri “sevgi” ile değil, hak temelli çalışmalar ile kaldırmak mümkündür. Tüm belediyeleri ve belediye çalışanlarını hak temelli çalışmaları araştırmaya davet ediyoruz. Ve gelecek sene 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yardım temelli çalışmalardan hak temelli çalışmalara geçildiğini görmeyi kendimizde bir hak olarak görüyoruz.

Anlatan Eller 2019 Yıl Sonu Raporu

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyoruz.

Sağırlar için eşit iletişime dayalı alternatif eğitim alanları oluşturuyoruz.
Sağırlar ve işitenler arasında iletişimi ve karşılıklı etkileşimi arttırmak için zemin oluşturuyoruz.
Kendisi ya da aile üyeleri sağır olan çocukların farklılıklarını kucaklaması için onlara destek oluyoruz.

Anlatan Eller 2019 yıl sonu raporunu görüntülemek için tıklayınız.

Hayalimizi gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

Bizlere inanan sizlere binlerceden teşekkür ederiz!

Anlatan Eller Ekibi

Türk İşaret Dili Alfabe Afişi

TİD Alfabe - Anlatan Eller
Türk İşaret dili diğer dillerden farklıdır. Türk İşaret Dili eğitimleri veya dil ile ilgili duyurular için dijital ortamlarda kullanılmak üzere hazırlanan afişlerde genellikle Uluslararası İşaret Dili alfabesi kullanılmaktadır.
Bu yanlıştan yorulduğumuzu ve bunun düzeltilmesi için çalıştığımızı bildirmek isteriz. Bunun için herkese açık olan Türk İşaret Dili alfabesi afişimizi buradan indirebilir, bu posterin basılı halini alabilir, harfleri görsellerinizde kullanabilirsiniz.

Anlatan Eller Dijital Okulu açıldı!

Anlatan Eller, Türkiye’nin ilk sağırlara yönelik dijital okulunu kurdu. Sağır toplumun eğtimde yaşadığı fırsat eşitsizliklerine 2016 yılından beri çözümler getiren Anlatan Eller, şehir fark etmeksizin herkesin eşit olarak yararlanabileceği, Anlatan Eller Dijital Okulu‘nu açtı.

Engelli raporu veya engelli kartına sahip herkes sisteme üye olup, ücretsiz olarak matematik eğitim videolarından faydalanacaktır. Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Engelli KPSS’de Anlatan Eller öğrencileri bireysel başarılarını %56 arttırdı. Anlatan Eller Dijital Okulu ile Nisan 2020’de gerçekleşecek Engelli KPSS’de her bireyin bireysel başarısını %70 arttırmasını hedefliyoruz.

Çubuk Kraker’in Yolculuğu Günübirlik Festival Kadıköy Anadolu Lisesi ev sahipliği ile 15 Eylül 2019 Pazar günü kapılarını tüm Çubuk Kraker’ler için açıyor!

Çubuk Kraker’in Yolculuğu kendisi veya aile bireyleri sağır çocuklarla işiten çocukları bir araya getirerek; çocukların yetkinliklerini fark etmeleri, hayallerini keşfetmeleri ve farklılıklarını kucaklamaları için alanlar yarattığımız günübirlik etkinlik serisidir.

Bugüne kadar 3 etkinlikle 82 çocuğa, 64 ebeveyne ulaştığımız Çubuk Kraker’in Yolculuğu, 22 Nisan 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamış Anlatan Eller Gönüllüleri’nin gönüllü çalışmasıdır.

Şimdi daha çok çocuğa ulaşabilmek, hayatlarına bir parça da olsa dokunabilmek için Çubuk Kraker’in Yolculuğu Günübirlik Festival ile karşınızdayız!

Kadıköy Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 15 Eylül 2019 Pazar günü 11:00-18:00 saatleri arasında tüm çocuklarımızı festivalimize bekliyor olacağız. 🙂

Atölyelerimiz:

 Anlatan Eller ile TİD ile Tanışma Atölyesi

–  Toyi ile Yaratıcı Oyun Atölyesi

 YesToScience ile Kutuplar Atölyesi

 YesToScience ile Sabun Yapımı Atölyesi

 YesToScience ile Slime Yapımı Atölyesi

 Joon ile Tasarım Odaklı Düşünerek Geleceği Tasarlama Atölyesi

 Acıbadem Sanat Evi ile Seramik Atölyesi

 SistersLab ile Maker Atölyesi

– Origami Atölyesi

– Beden Perküsyon & Yoga Atölyesi

Festival 3-15 yaş arası tüm çocukların katılımına açık olup ücretsizdir. Festival içerisinde yer alan atölyelerin yaş sınırlamaları bulunmaktadır. Atölye açıklamaları ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Günübirlik Festival Programı:

– 11:00-12:00 Açılış TİD ile Tanışma

– 12:00-12:45 Atölyelere başlangıç Birinci Oturum

– 13:00-13:45 İkinci Oturum

– 14:00-14:45 ARA (Beden Perküsyon & Yoga)

– 15:00-15:45 Üçüncü Oturum

– 16:00-16:45 Dördüncü Oturum

– 17:00-17:45 Beşinci Oturum

– 17:45-18:00 Kapanış 

Bağış Yapın

2019 İlk Çeyrek Sonuçları

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyoruz.

 • Sağırlar için eşit iletişime dayalı alternatif eğitim alanları oluşturuyoruz.
 • Sağırlar ve işitenler arasında iletişimi ve karşılıklı etkileşimi arttırmak için zemin oluşturuyoruz.
 • Kendisi ya da aile üyeleri sağır olan çocukların farklılıklarını kucaklaması için onlara destek oluyoruz.

 

Anlatan Eller olarak, Ocak 2019 başlangıcı ile Nisan 2019 sonuna kadar 54 işiten birey ile sağır eğitmenlerimizi buluşturduk. Koç Lisesi öğrencilerine ”Sessiz Tiyatro Projesi” altında sağır çocuklara yönelik hazırlanan işaret dili ile tiyatro eğitimi verdik.

 

2019 yılının ilk çeyreğinde;

 • Elde edilen net kazancın %52,4‘ünü 4 sağır eğitmenimizin ve eğitim koordinatörümüzün istihdamına,
 • %47,6’lık kârın %35,4‘ünü Çubuk Kraker’in Yolculuğu’na, %64,6‘sını Online Eğitim Platformu hazırlıklarına ayırdık.

Hayalimizi gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

Bizlere inanan sizlere binlerceden teşekkür ederiz!

Anlatan Eller Ekibi

 

Çubuk Kraker’in Yolculuğu Devam Ediyor!

Çubuk Kraker’in Yolculuğu, kendisi ya da aile üyeleri sağır olan ve işiten çocukların farklılıklarını kucaklaması, yetkinliklerini fark etmesi ve kendilerini keşfetmesi için Anlatan Eller gönüllü ekibi tarafından hayata geçirilen günübirlik etkinlik serisidir.

22 Nisan 2018 tarihinde Walter’s Coffee Roastery ev sahipliğinde 33 çocuk, 25 ebeveyne ulaşarak, alanında uzman gönüllü ekip liderlerimiz eşliğinde Çubuk Kraker’in Yolculuğu hayata geçmiş oldu.

24 Mart 2019 tarihinde Anlatan Eller’de 39 çocuk, 30 ebeveyne ulaşarak Çubuk Kraker’in Yolculuğu sene açılışını yaptı. Tanışma oyunu ile başlayan günümüz, çocuklarımızın ekip çalışması, uyum ve koordinasyonunu destekleyici atölyeler ile devam ederek gün sonunda eğlenceli aktivite ile son buldu.

Bugüne kadar iki etkinlikle, kendisi ya da aile üyeleri sağır ve işten 72 çocuğa, sağır ve işiten olan 55 ebeveyne ulaştık.

Çubuk Kraker’in Yolculuğu Tanıtım Dosyası

Fotoğraf Albümü

 

 

 

 

 

EKPSS 2018 Raporu

Anlatan Eller, Türk İşaret Dili destekli eğitimlerine ilk olarak Engelli KPSS’nin matematik alanı ile başlamıştır. Sosyal medyadan ders videoları paylaşarak Türkiye’deki işitme engelli – sağırlara erişmeyi planlayan Anlatan Eller, Ocak 2018’de Şişli Belediyesi işbirliği ile İstanbul içinde EKPSS Matematik sınıf eğitimlerini gerçekleştirmiştir.

22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen EKPSS 2018 raporunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var yarışmasının 2018 döneminde Anlatan Eller ikincilik ödülünün sahibi oldu!

TÜSİAD’ın her sene düzenlediği Bu Gençlikte İş Var yarışmasına başvurumuzun kabul edilmesinin ardından, 5 gün süren eğitim kampına katıldık. Bu kampın sonunda 12 rehber jürinin karşısına çıkarak projemizi anlattık. Seçilen ilk 12 proje arasında yer alarak iş fikrimizi Öget Kantarcı eşliğinde geliştirdik finalde ikincilik ödülünü almaya hak kazandık!

Bizi destekleyen tüm jüri üyelerine, rehberimiz Öget Kantarcı’ya ve sonsuz emeği geçen GittiGidiyor proje ekibine çok teşekkür ederiz. Bizlere inandığınız bu yolda daima gelişerek eğitimde fırsat eşitsizliklerine çözümler getirerek devam edeceğimize dair söz veriyoruz.

Bu Gençlikte İş Var Ödül Töreni 2018

Edirne Gezisi & Şişli Belediyesi

Yoğun sınava hazırlanma temposunu üzerimizden atmak için Şişli Belediyesi işbirliği ile işaret dili eğitimi alan belediye çalışanları ve EKPSS Matematik öğrencilerimizle beraber 06.05.2018 tarihinde Edirne’ye gezi düzenledik. İşiten ve işitme engelli – sağır bireylerin bir arada olduğu gezimizde işaret dilinde günlük hayat pratiğimizi yaptık. Keyifli anlarımızı da fotoğrafladık. 🙂

Şişli Belediyesi ‘ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Facebook Fotoğraf Albümü